AI LÀ NGƯỜI CHỦ ĐỘNG TRONG TÌNH YÊU

AI LÀ NGƯỜI CHỦ ĐỘNG TRONG TÌNH YÊU

AI LÀ NGƯỜI CHỦ ĐỘNG TRONG TÌNH YÊU AI LÀ NGƯỜI CHỦ ĐỘNG TRONG TÌNH YÊU   Đã bao giờ bạn đặt ra câu hỏi, ai là người nên chủ động trong tình yêu? Nhiều người luôn mặc định rằng trong một mối quan hệ, nam giới nên là người nắm quyền chủ động. Có lẽ vì đàn ông là...
NỖI CÔ ĐƠN KHIẾN TÌNH YÊU LỊM CHẾT

NỖI CÔ ĐƠN KHIẾN TÌNH YÊU LỊM CHẾT

NỖI CÔ ĐƠN KHIẾN TÌNH YÊU LỊM CHẾT NỖI CÔ ĐƠN KHIẾN TÌNH YÊU LỊM CHẾT Đàn bà phận mỏng cố yêu bằng trái tim, nhưng lại để lý trí định đoạt khiến nhân duyên bất trắc. Cố tìm một cuộc tình hoàn hảo, một người yêu mình đủ nhiều nhưng lúc nào họ cũng thấy chưa trọn vẹn,...