CỰC KHOÁI KHI “YÊU”

CỰC KHOÁI KHI “YÊU”

CỰC KHOÁI KHI “YÊU” CỰC KHOÁI KHI “YÊU” Thật ra, sau lần đầu tiên quan hệ tình dục, tôi đã không thể đạt cực khoái trong suốt hai năm ròng rã. Cho đến nhiều tháng sau đó, tôi vẫn luôn ở một mức độ lưng chừng của cảm xúc, không thể có được những...
TÌNH DỤC VÀ KHOÁI CẢM

TÌNH DỤC VÀ KHOÁI CẢM

TÌNH DỤC VÀ KHOÁI CẢM TÌNH DỤC VÀ KHOÁI CẢM   Nếu không xét đến mục đích duy trì nòi giống thì tại sao con người lại quan hệ tình dục? Có phải vì khao khát màn dạo đầu hấp dẫn, cảm giác cực khoái và những khoái cảm sau khi lên đỉnh? Hay có lý do gì sâu xa hơn?...