VIẾT CHO NHỮNG NGƯỜI THẤT TÌNH

VIẾT CHO NHỮNG NGƯỜI THẤT TÌNH

VIẾT CHO NHỮNG NGƯỜI THẤT TÌNH VIẾT CHO NHỮNG NGƯỜI THẤT TÌNH   Hàn Mặc Tử từng viết rằng: “Người đi một nửa hồn tôi mất. Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ”. Thật vậy, sau mỗi lần chia tay, dù với lí do nào thì cũng không tránh khỏi mất mát, tựa như người đó vừa lấy...