NỢ EM HAI TIẾNG “HÔN NHÂN”

NỢ EM HAI TIẾNG “HÔN NHÂN”

NỢ EM HAI TIẾNG “HÔN NHÂN” NỢ EM HAI TIẾNG “HÔN NHÂN” Tình yêu mù quáng hay cạm bẫy của tình yêu phần lớn là do chính người trong cuộc tạo ra vì chưa bao giờ bạn chấp nhận sự thật rằng anh không yêu bạn chân thành. Có trăm ngàn lý do để anh còn rong ruổi bên ngoài...
HOA NỞ, HOA RƠI TỰ CÓ THỜI

HOA NỞ, HOA RƠI TỰ CÓ THỜI

HOA NỞ, HOA RƠI TỰ CÓ THỜI HOA NỞ, HOA RƠI TỰ CÓ THỜI   Chúng ta thường lấy lí do không hợp nhau để chia tay một cuộc tình, một cuộc hôn nhân. Vì đó là lí do đơn giản nhất, nhanh nhất để kết thúc cùng một câu chất vấn từ cả trăm con người “Tại sao hai người họ...
ĐỨNG NÚI NÀY TRÔNG NÚI NỌ

ĐỨNG NÚI NÀY TRÔNG NÚI NỌ

ĐỨNG NÚI NÀY TRÔNG NÚI NỌ ĐỨNG NÚI NÀY TRÔNG NÚI NỌ   Người xưa có câu: “Đừng có đứng núi này trông núi nọ” quả thật đáng chiêm nghiệm. Thật ra thì so sánh chính là bản tính của con người, cho nên lời khuyên này cũng phải được xem xét ở những hoàn cảnh nhất định,...